top of page

İletişim

Keçiören, Ankara

4476564005_f832fa10b2.jpg

"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

bottom of page