top of page

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

“Allah'a davet eden, sâlih amel işleyen ve "ben müslümanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet 33)

 

 “İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte onlardır.” (Al-i İmran 104)

 

İbn Mes’ud radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bizden bir hadis işitip de onu işittiği gibi tebliğ edeni Allah nurlandırsın. Nice tebliğ edilen kimse vardır ki, işiten kimseden daha kavrayışlıdır.” (Sahih. İbn Hibbân (1/268) Ahmed (1/436) Tirmizî (2657-58) İbn Mâce (232)

 

Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir ayet dahi olsa benden tebliğ edin. İsrailoğullarından da rivayet etmenizde sakınca yoktur. Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemde oturacağı yerini hazırlasın.”(Buhârî (3461)

 

Amellerin Allah katında geçerli olması için iki şartı vardır: Birincisi: Allah’a karşı amellerde ihlas sahibi olmak. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur:

 

“Hâlbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, hakka eğilerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, emrolunmuşlardır” (Beyyine 5)

 

İkincisi: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetine uygun bir şekilde bid’at çıkarmadan yapmak. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:

 

“Rasul size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ona da son verin” (Haşr 7)

 

Davetçi, insanları davet ettiği şeyin ne kadar hassas ve ağır olduğunu bilmekle beraber bu iki şartı da bilip amel etmelidir. İnsanları Allah’a ve Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’e davet ederken başına gelecek ezalara karşı Allah için sabretmesi ve karşılığını yalnızca Allah’tan beklemesi gerekmektedir.

 

Bu çalışmamda, 2005 tarihinde Bahauddin İbn Akil ve Dr. Abdulaziz Mustafa’nın hazırladığı, rivayetlerin tahriclerini Fethi b. Fethi el-Cundi’nin yaptığı Riyazu’d-Duât ve’l-Muslihin Kitabı’nı esas olarak aldım. Kitabın aslında nakledilen bazı rivayetleri manası değişmeyecek şekilde farklı metinler ve tarikler ile aldığım oldu. Dipnottaki tahkik ve tahricleri kıymetli hocam Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukabadi’nin izni ile kitaplarından naklettim.

 

Allah Azze ve Celle’den bu çalışmayı bana ve ümmete faydalı kılmasını diliyorum. Başarı Allah’tandır.

 

Ebu Eymen Zekeriyya

Ayet ve Hadislerle Davetçinin El Kitabı

400,00₺ Normal Fiyat
200,00₺İndirimli Fiyat
 • Bu Kitabın Yanında Ücretsiz Olarak Hediye Edilecek Kitap Seçiniz.

  • el Burhan
  • Muhaliflere Muamele Şekli
  • Bizden Olmayanlar
  • Sahih Meal
  • Modern Bilimsel Hurafeler
  • Sahih Tesettür
  • Albaniyyat
  • Altın Kaideler Şerhi
  • Tekfir Sapması
  • Tasavvufun Hakikati
  • Sünnet ve Bid'at
  • Tenvirul Ayneyn
  • Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi
bottom of page