Kitabın ekinde hadis ehlinin isim ve sıfat tevhidi akidesine dair bazı risaleler de eklenmiştir.

Tercüme: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

Kitabu's-Sifât İmam Darekutni

10,00₺Fiyat