İmam Suyuti'nin el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida kitabının tercüme ve tahkikidir. Kitabın ekinde Suyuti'nin ez-Zecru bi'l-Hecr ve  el-Minha fi's-Subha adlı risalelerinin tercüme ve tahkiki de basılmıştır.

Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Sünnet ve Bid'at - İmam Suyuti

30,00₺Fiyat