top of page

Yalnızca 250 takım basılmıştır.

8 cilt, sıvama kapak, şamua kağıt

Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Mace, Malik, Ahmed, Taberani, Bezzar, Ebu Yala, İbn Hibban, İbn Huzeyme, Ziya el-Makdisi, Hakim, Beyhaki, Şafii, Humeydi, Abd b. Humeyd, İbn Ebi Şeybe, Abdurrazzak, Ahmed b. Meni, Haris b. Ebi Usame, Mehamili, İbn Bişran, Temmam er-Razi, Taberi, İbn Ebi Hatim, Darekutni, Darimi, Musedded, İbn Ebi Ömer el-Adeni, Hakiym et-Tirmizi, Heysem b. Kuleyb, İbn Mende, Ebu Nuaym, Herevi, Kıvamussunne, Begavi, Mervezi, İshak b. Rahuye, İbn Merduye ve daha bir çok muhaddis imamların kitaplarından, tekrar rivayetlerden kaçınarak derlenen sahih ve hasen hadisler kulliyatı.

 

BoyutNormal
Cilt DurumuCiltli 
Cilt Sayısı8 Cilt
Basım Yılı2022
YazarEbu Muaz Seyfullah el-Çubukabadi

Sahih Hadisler Külliyatı 8 Cilt

2.500,00₺ Normal Fiyat
1.250,00₺İndirimli Fiyat
  • Bu Kitabın Yanında Ücretsiz Olarak Hediye Edilecek Kitap:

    Multekal Bahrayn 5 Cilt

bottom of page