top of page

Daha önce Buhârî veya Muslim’in şartlarına göre hadisleri derledi-ğim “el-Mustedreku’z-Zeberced” kitabının devamı mahiyetinde olan bu ça-lışmada yine Buhârî ve Muslim veya ikisinden birinin ricaliyle gelmiş olan sahih ve hasen hadisleri, yine aynı şekilde konu başlıklarına taksim ede-rek topladım ve adını “el-Yâkûtetu’l-Mesânid An Ricali’s-Sahihayni Fi’l-Esanid / İsnadlarında Buhârî ve Muslim’in ricali olan ravilerden gelen müs-ned hadislerin yakutu” koydum.

,

El-Yâkutetu’l-Mesanid An Ricali’s-Sahihayni Fi’l-Esânid
(Buhârî ve Muslim’in Ricaliyle Gelen Sahih Hadisler)
Te’lif : Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

YAKUTE (3 Cilt takım) Buhari ve Müslim’in Ricaliyle Gelen Hadisler

500,00₺ Normal Fiyat
250,00₺İndirimli Fiyat
  • Boy Normal
    Cilt Durumu Ciltli
    Cilt Sayısı 3 Cilt
    Te'lif Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukabadi

     

bottom of page