top of page

Daha önce Buhârî veya Muslim’in şartlarına göre hadisleri derledi-ğim “el-Mustedreku’z-Zeberced” kitabının devamı mahiyetinde olan bu ça-lışmada yine Buhârî ve Muslim veya ikisinden birinin ricaliyle gelmiş olan sahih ve hasen hadisleri, yine aynı şekilde konu başlıklarına taksim ede-rek topladım ve adını “el-Yâkûtetu’l-Mesânid An Ricali’s-Sahihayni Fi’l-Esanid / İsnadlarında Buhârî ve Muslim’in ricali olan ravilerden gelen müs-ned hadislerin yakutu” koydum.

,

El-Yâkutetu’l-Mesanid An Ricali’s-Sahihayni Fi’l-Esânid
(Buhârî ve Muslim’in Ricaliyle Gelen Sahih Hadisler)
Te’lif : Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

 

BoyNormal
Cilt DurumuCiltli
Cilt Sayısı3 Cilt
Te'lifEbu Muaz Seyfullah el-Çubukabadi

YAKUTE (3 Cilt takım) Buhari ve Müslim’in Ricaliyle Gelen Hadisler

500,00₺ Normal Fiyat
250,00₺İndirimli Fiyat
  • Bu Kitabın Yanında Ücretsiz Olarak Hediye Edilecek Kitap Seçiniz.

    • Zeberced 3 Cilt
    • Ölüm ve Ahiret 4 Cilt
    • Tefsir Usulü 2 Cilt
bottom of page